Davor Čičić

 

Direktor Društva

Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek financije i računovodstvo.

U dosadašnjem radnom vijeku radio je u različitim firmama na pozicijama u oblasti upravljanja prodajom, marketinga, financijama, poslovnom planiranju u FMCG-u i maloprodajnoj industriji u Bosni i Hercegovini i regiji.

Sarajevski kiseljak dolazi 2010. godine. Od tada je isprva vodio odjel marketinga i razvoja, zatim preuzima i odjel prodaje.

Dužnost direktora Sarajevskog kiseljaka, jedne od vodećih bh. kompanija preuzima 2020. godine.