Uvjeti korištenja

 1. Opće odredbe

Sarajevski kiseljak d.o.o., Kiseljak, Kraljice mira 7 (dalje u tekstu: Sarajevski kiseljak) pruža interaktivnu online uslugu putem internet stranica na domeni www.sarajevski-kiseljak.com . Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „internetske stranice“ u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.sarajevski-kiseljak.com . Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje internetskih stranica od strane Krajnjih korisnika.

Korištenjem i pristupom ovim internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), Krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istima upoznati i u cijelosti saglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima, te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima.

Pravo korištenja internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu povjerljivosti šifri, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.), događaja više sile te Sarajevski kiseljak d.o.o. ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prenosa informacija na internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da zbog navedenih razloga pristup internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Informacije na ovoj Web stranici mogu sadržavati tehničke netačnosti ili tipografske pogreške. Sarajevski kiseljak ne izjavljuje niti garantuje, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetskih stranica i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će internetske stranice i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvata korištenje ovih internetskih stranica na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak kompjuterske opreme. Bilo kakva garancija data na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Sarajevski kiseljak.

Sarajevski kiseljak pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti internetske stranice, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Sarajevski kiseljak je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promijeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. Sarajevski kiseljak može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihvata Uvjete korištenja, obavezan je suzdržati se od upotrebe i korištenja internetskih stranica.

Sarajevski kiseljak pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup internetskim stranicama bez prethodne obavijesti.

 1. Promjena uvjeta korištenja

Sarajevski kiseljak zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na internetskim stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvatanje tih promjena.

Korisnik se obavezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi internetske stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja, presumira se da se je upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama usljed takvih izmjena.

 1. Kompjuterska oprema

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavku, korištenje i održavanje svoje kompjuterske opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i na drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica Sarajevskog kiseljaka te sve sa tim povezane troškove. Sarajevski kiseljak nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.

 1. Ponašanje krajnjeg korisnika

Ove internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica s internetskim stranicama privatno su vlasništvo Sarajevskog kiseljaka.

Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s Uvjetima korištenja te se od korisnika zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem ovih internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Bosne i Hercegovine.

Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, vulgarni sadržaji, ili sadržaji na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijali i sadržaji koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji vrijeđaju važeće pravne propise Bosne i Hercegovine, a posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, opscenih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju lični podaci ili se vrijeđa pravo na privatnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu Sarajevski kiseljak i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostalog, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja krivično djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja društva Sarajevski kiseljak, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika ovih internetskih stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju Sarajevskog kiseljaka.

Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Sarajevskog kiseljaka ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika u korištenju internetskih stranica strogo je zabranjeno.

 1. Intelektualno vlasništvo

Ove internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (pečati), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na internetskim stranicama isključivo su pravo društva Sarajevski kiseljak, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na pečatima i/ili dizajnu. Sarajevski kiseljak je registrirani pečat društva Sarajevski kiseljak te su stoga sva prava u odnosu na ovaj pečat time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi pečati koji se pojavljuju na sistemu intelektualno su vlasništvo njihovih nositelja. Sarajevski kiseljak je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, reproduciranje, preuređivanje, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja Sarajevskog kiseljaka, koje nije izričito dozvoljeno ovim općim uvjetima  strogo je zabranjeno! Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava pečata, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do krivičnog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja.

Sarajevski kiseljak dozvoljava korisnicima korištenje preuzetog materijala u isključivo promotivne, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima i to pod sljedećim uvjetima:

Preneseni tekstualni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obavezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja.

U slučaju prenosa sadržaja (tekst, fotografija, video i dr,)  sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni izvora.

Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (naprimjer temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.

Fotografije i video materijali koji bi se koristili u uredničke svrhe moraju biti naznačene da im je izvor Sarajevski kiseljak.

Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom u svrhu svoje vlastite upotrebe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s internetskih stranica dopušteno ukoliko je isključivo u svrhu informiranja i lične, nekomercijalne svrhe korisnika.

Krajnji korisnik se obavezuje da neće na ovim internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom pečata i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

Sarajevski kiseljak ne snosi obavezu izvještavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.

Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih internetskih stranica, Krajnji korisnik garantuje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je nositelj prava na tim materijalima te daje izričito društvu Sarajevski kiseljak besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta neodređeno vremenski i u trajanju. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu upotrebu.

Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist društva Sarajevski kiseljak, kao i njenih podružnica, povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

 1. Licence i pečati

Objavom na ili putem internetskih stranica Krajnji korisnik je društvu Sarajevski kiseljak dao besplatnu, neograničenu prostorno i vremenski licencu za korištenje, upotrebu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licence.

Korištenjem ili pristupom ovoj stranici Korisnik ne stiče, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja pečata, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu Sarajevski kiseljak i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

 1. Izjava o garanciji i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje ovih internetskih stranica isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika. Ni društvo Sarajevski kiseljak, njegove podružnice, matične kompanije, kao ni jedan od njihovih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih kompanija ne garantuju da upotreba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez grešaka; niti garantuju za (i) posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice, ili (ii) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da društvo Sarajevski kiseljak nije odgovorno za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju društvo Sarajevski kiseljak, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Uz prethodno navedene uvjete, ni društvo Sarajevski kiseljak, niti vladajuće društvo, niti njegove podružnice, pružatelji informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Društvo Sarajevski kiseljak nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na ove internetske stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen od strane društva Sarajevski kiseljak. Sarajevski kiseljak zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan. Sarajevski kiseljak ni u kom slučaju nije nikom odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu od upotrebe ove ili drugih web stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na vašim sistemima za obradu podataka ili drugačije, čak i kad smo izričito obaviješteni o takvim štetama.

Sarajevski kiseljak zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje šifre, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Sarajevski kiseljak, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili Korisničkih računa uvjeti neće prestati vrijediti između Krajnjeg korisnika i Sarajevskog kiseljaka.

Sarajevski kiseljak namjerava koristiti nazive, logotipe, znakove, pečate i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici isključivo na područjima za koja je ovlašten na temelju registracije ili prijave pečata, na temelju licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, Sarajevski kiseljak ovime izjavljuje kako nema namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, pečate i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašten, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korištenje takvih zaštićenih sadržaja na ovoj internetskoj stranici suprotno odredbama ovih Uvjeta ili njihova zloupotreba je strogo zabranjena.

 1. Nadzor

Sarajevski kiseljak ima pravo, ali ne obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim internetskim stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao dio ovih internetskih stranica, kako bi osigurao sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane društva Sarajevski kiseljak, kao i usklađenost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, Sarajevski kiseljak zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, nađe da nije u skladu s ovdje postavljenim pravilima, ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. Sarajevski kiseljak nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

Sarajevski kiseljak ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi tačnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primatelja. Sarajevski kiseljak ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje Sarajevski kiseljak daje. Dostavljanjem informacija, Sarajevski kiseljak ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

 1. Privatnost

Krajnji korisnik potvrđuje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Zajednice) javne, a ne privatne prirode, i da stoga zaposlenici društva Sarajevski kiseljak mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Sarajevski kiseljak ne kontrolira i/ili autorizira sadržaj, poruke ili informacije koje se mogu naći u bilo kojim Zajednicama te stoga nije odgovoran za bilo kakve radnje koje su posljedica učešća Krajnjeg korisnika u bilo kojoj od Zajednica, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.

 1. Tajnost podataka

Sarajevski kiseljak ne želi primati povjerljive ili informacije koje se tiču vlasništva, od Korisnika, preko ove web stranice. Bilo koje informacije ili materijal koji se pošalje društvu Sarajevski kiseljak tretirat će se kao da NISU povjerljive. Slanjem nekih informacija ili materijala društvu Sarajevski kiseljak, Korisnik daje društvu Sarajevski kiseljak neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slaže da Sarajevski kiseljak može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, Sarajevski kiseljak neće objaviti lične podatke Korisnika ili na drugi način publicirati činjenicu da mu je Korisnik poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu Korisnika da koristi njegove lične podatke (privola) ; ili (b) uz prethodnu obavijest Korisniku da će materijali ili druge poslane informacije na određeni dio ovih stranica, biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrijebljeni zajedno s imenom Korisnika; ili (c) je obavezan to učiniti prema zakonodavnoj regulativi. 

Bilo kakva vrsta komunikacije krajnjeg korisnika smatra se da nije povjerljiva. Ako određene web stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će Sarajevski kiseljak tretirati kao povjerljive, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama, Krajnji korisnik daje društvu Sarajevski kiseljak pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu. Za više informacija pogledajte Izjavu o povjerljivosti podataka društva Sarajevski kiseljak.

Materijali koji su poslani ili dostupni putem internetskih stranica nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim. Pružanjem materijala putem internetske stranice Korisnik ovlašćuje Sarajevski kiseljak i/ili njegova povezana društva da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prenos, objavljivanje, emitiranje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

 1. Naknada štete

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim društvo Sarajevski kiseljak,  vladajuće kompanije, njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

 1. Sadržaj trećih strana

Sarajevski kiseljak, kao i pružatelji internetskih usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija, ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od društva Sarajevski kiseljak. Sarajevski kiseljak, niti treći pružatelji informacija ne garantuju za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Informacije dostupne na internetskim stranicama, a koji predstavljaju mišljenja i ocjene odgovarajućeg pružatelja informacija, krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu sa društvom Sarajevski kiseljak, Sarajevski kiseljak ne autorizira te stoga ne može biti odgovoran za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na internetskim stranicama, od strane bilo koga ko nije ovlašteni zaposlenik društva Sarajevski kiseljak, ili koji ne djeluje po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uvjetima Sarajevski kiseljak neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem internetskih stranica. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem internetskih stranica.

Internetske stranice društva Sarajevski kiseljak sadrže veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od strane društva Sarajevski kiseljak sadržaja na stranicama trećih strana te Sarajevski kiseljak izričito opovrgava bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili tačnošću materijala na internet stranicama trećih strana.

 1. Ništavne odredbe

U slučaju ništavnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

 1. Odricanje od prava

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

 1. Rješavanje sporova

Za sve što nije regulirano ovim Uvjetima primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima.

Sve sporove iz ovih Uvjeta, strane će pokušati riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

 1. Primjena uvjeta korištenja

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 1. aprila 2021. godine do opoziva od strane Sarajevskog kiseljaka.

Top
[borgholm_core_section_title tagline="oh hello you" title="Award-winning creative agency." subtitle="Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling." line_break_positions="1" disable_title_break_words="no" special_style_positions="2" title_tag="span" subtitle_margin_top="29px" enable_text_custom_styles="yes" text_color="#000000" _element_width="initial"]

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA