O nama

Menadžment

Menadžment

Menadžment Sarajevskog kiseljaka promišljeno i odgovorno vodi kompaniju prema novim uspjesima. Jasnom vizijom i definiranom strategijom menadžment Sarajevskog kiseljaka ostvaruje odlične poslovne rezultate koji potvrđuju lidersku poziciju na tržištu. Kompanijom upravlja direktor Društva.

Članovi Nadzornog odbora

Dario Šalić

Predsjednik Nadzornog odbora

Mirjam Marasović Ćurčić

Članica Nadzornog odbora

Olivija Jakupec

Članica Nadzornog odbora