Karijere

Sezonske prijave

Prijavite se za sezonski posao u Sarajevskom kiseljaku

Vrsta prijave

Osobni podaci

Adresa stanovanja

Kontakt podaci

Radno iskustvo

Ispunite trenutno i/ili prethodno relevantno radno iskustvo

Podaci o obrazovanju

Završeno zadnje / najviše obrazovanje

Specifične kvalifikacije

Kvalifikacije za vozača

Odaberite kategorije koje posjedujete

Završena škola za cestovni promet

Položen kod 95

Na kojim mjestima u Bosni i Hercegovini biste pristali raditi?

Prilozi (Neobavezno)

Dodaj fotografiju
Dodaj životopis

Izjavljujem da potencijalnom poslodavcu, Sarajevskom kiseljaku d.o.o., dobrovoljno stavljam na raspolaganje tražene osobne podatke, te dozvoljavam da ih Sarajevski kiseljak d.o.o. koristi u cilju moje nedvojbene identifikacije i zaštite mojih osobnih interesa u poslovanju. To može uključiti i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama, koje su neophodne za realizaciju obaveza ugovorenih Ugovorom o radu između mene kao Radnika i Sarajevskog kiseljaka d.o.o. kao Poslodavca (npr. prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i sl.) Potvrđujem i preuzimam odgovornost za istinitost svih podataka.