Karijere

Otvorene prijave

Prijavite se za posao u Sarajevskom kiseljaku!

Vrsta prijave

Osobni podaci

Adresa stanovanja

Kontakt podaci

Radno iskustvo

Ispunite trenutno i/ili prethodno relevantno radno iskustvo

Podaci o obrazovanju

Završeno zadnje / najviše obrazovanje

Dodatne relevantne edukacije (certifikati, tečajevi, seminari…)

Specifične kompetencije

Strani jezici

Rad na računalu

Microsoft Office

Dodatni programi (Neobavezno)

Vozačka dozvola

Odaberite kategorije koje posjedujete

Prilozi (Neobavezno)

Dodaj fotografiju
Dodaj životopis

Izjavljujem da potencijalnom poslodavcu, Sarajevskom kiseljaku d.o.o., dobrovoljno stavljam na raspolaganje tražene osobne podatke, te dozvoljavam da ih Sarajevski kiseljak d.o.o. koristi u cilju moje nedvojbene identifikacije i zaštite mojih osobnih interesa u poslovanju. To može uključiti i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama, koje su neophodne za realizaciju obaveza ugovorenih Ugovorom o radu između mene kao Radnika i Sarajevskog kiseljaka d.o.o. kao Poslodavca (npr. prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i sl.) Potvrđujem i preuzimam odgovornost za istinitost svih podataka.