O nama

Upravljanje sustavima poslovanja

Naša je politika kontinuirano unapređivanje postojećega sustava poslovanja, proizvodnje i kontrole proizvoda.

U svrhu osiguranja zdravstveno ispravnog proizvoda, te savjesnog upravljanja okolišem, Sarajevski kiseljak  je certificiran prema normama ISO 22000:2018 i ISO 14001:2015.
Navedeni certifikati svojevrsna su potvrda kontinuirane brige o kvaliteti proizvoda i poslovnih procesa, te zadovoljstvu klijenata uz poštivanje visokih ekoloških standarda i principa održivog razvoja.

Kvaliteta i sigurnost hrane
Implementacijom norme ISO 22000, Sarajevski kiseljak d.o.o. je postao jedna od prvih kompanija u BiH koja je uvela ovaj međunarodni standard koji se odnosi na sustav upravljanja sigurnosti prehrambenih proizvoda. Implementacija elemenata sustava upravljanja prema normi ISO 22000:2018 osigurava da su svi proizvodi razvijeni, proizvedeni i ispitani na odgovarajući način i prema strogo definiranim zahtjevima. 
U svrhu sustavnog pristupa upravljanju, standardizaciji i unapređenju poslovnih procesa uspostavljena je korporativna funkcija upravljanja sustavima poslovanja, koja nama kao proizvođaču predstavlja potvrdu dobre proizvođačke prakse, a krajnjem potrošaču sigurnost pri odabiru naših proizvoda.
Visoka kvaliteta proizvoda potvrđena nizom analiza ovlaštenih laboratorija u BiH i u ovlaštenim laboratorijima EU-a, kao i korištenje najsuvremenijih  tehnologija u procesu proizvodnje, osiguravaju konkurentnost naših proizvoda na domaćem i svjetskom tržištu. 

Zaštita okoliša
Svjesni problema prekomjernog zagađenja i potrebe očuvanja okoliša u lokalnom i globalnom smislu, kao i trajne i neraskidive veze prirode i naše djelatnosti, posebnu pažnju posvećujemo zaštiti prirode i okoliša, zahvaljujući čemu je Sarajevski kiseljak d.o.o. postao primjer društveno i okolišno odgovornog poduzeća koje prati najsuvremenije svjetske trendove, kako u svojoj poslovnoj branši tako i u oblasti zaštite okoliša.
Svoje trajno opredjeljenje i spremnost na poštivanje najviših ekoloških standarda potvrdili smo  implementacijom i certifkacijom sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015
Usvajanjem norme ISO 14001 obvezali smo se na uspostavu, održavanje i nadzor sustava upravljanja okolišom na način koji doprinosi proširenju poslovanja poduzeća  na područja koja nisu vezana samo na kupca i podobnost proizvoda/usluge, već i na utjecaje prema okolišu i koji obvezuje poduzeće  da uz zakonske zahtjeve, ispunjava  i normom definirane zahtjeve upravljanja okolišem i na taj način reducira potencijalno negativne utjecaje poslovnih aktivnosti vezanih uz okoliš na najmanju moguću mjeru.