O nama

Razvoj

Jedan od naših najvećih izazova je razvijanje ideja za nove proizvode i njihovo uspješno lansiranje. Ideje za novi proizvod neprestalno tražimo i preispitujemo, bez ustručavanja ih prilagođavamo razumijevajući potrebe naših kupaca.

Osnova svakog razvoja novih proizvoda je prije svega ideja – osnovna zamisao o novom proizvodu koju razvijamo osluškujući i preispitujući potrebe naših potrošača.
Od ideje do razvoja novog proizvoda dug je put. A da bismo našu ideju pretočili u stvarnost, finalni proizvod uvijek nastojimo prilagoditi svojim potrošačima i njihovim potrebama prateći suvremene trendove, njihove životne navike i stilove, te nam prethodi saznati da li se potencijalni proizvod okusom i ambalažom sviđa kupcima.

Prema tome razvoj obuhvaća dva glavna segmenta: razvoj recepture i razvoj ambalaže, koji su izrazito kompleksni, ali i zanimljivi, čineći zajedno jednu cjelinu potrebnu za konačan uspjeh na tržištu.

Razvoj receptura 

Razvoj receptura novih proizvoda iznimno je zahtjevan i izazovan proces koji uključuje izradu niza uzoraka u laboratoriju, testiranja i reformuliranja kao i adaptaciju za uvjete proizvodnje. Naše iskustvo i znanje u razvoju novih okusa rezultat je rada tima iskusnih stručnjaka, kojem prethodi zadavoljavanje brojnih kriterija od nutritivnih vrijednosti i tehnoloških zahtjeva do zadovoljavanja zakonske regulative. 

Razvoj ambalaže

Razvoj ambalaže i dizajna proizvoda jako je složen, dinamičan i zahtjevan proces. Dizajn pakiranja proizvoda jednako je važan kao i sam proizvod te je atraktivna i funkcionalna ambalaža jedan od vrlo važnih čimbenika prodaje. Danas potrošači traže više, očekujući inovativna rješenja kako u području dizajna proizvoda, tako i u funkcionalnosti proizvoda.


Ambalaža proizvoda mora biti sigurna i jednostavna za upotrebu, ali istodobno mora sadržavati inovativan dizajn koji će ga diferencirati u odnosu na konkurenciju na polici.
Potreba za stalnim inovacijama i drugačijim grafičkim rješenjima čini područje dizajna ambalaže vrlo dinamičnim i uzbudljivim.


Razvoj ambalaže pored kriterija za razvoj dizajna mora zadovoljiti brojne kriterije logističkog lanca, od proizvodnje ambalažnog materijala, njegovih tehnološlih karakteristika do tehnoloških rješenja na proizvodnim linijama.