Naslovnica

Sarajevski kiseljak dd logotip b

Više od 125 godina tradicije

Vijesti

Saznajte aktualne vijesti iz Sarajevskog kiseljaka

Naši brendovi

5 vlastitih brendova i više od 10 trgovačkih marki koji zauzimaju liderske pozicije u regiji u segmentu proizvodnje pića i distribucije

Brojke govore same za sebe

>125

Godina tradicije

>350

Zaposlenika

15

Vrhunskih brendova

Kontinuirana briga o kvaliteti proizvoda i poslovnih procesa

U svrhu zdravstveno ispravnog proizvoda, te savjesnog upravljanja okolišem, Sarajevski kiseljak je certificiran prema internacionalnim certifikatima kvalitete

ISO 22000:2005
ISO 14001:2015

Tržišta

Zahvaljujući snažnim brendovima i kvalitetnim proizvodima Sarajevski kiseljak d.o.o. izvozi u više od 10 svjetskih tržišta